0

HEART ACHES

Hindi maiiwasan. Hindi mo matatakasan. Kahit kanino pwede mangyare ito. It doesn’t...