0

Are You?

Ang party  na 'di masaya, Third Party! Sa lahat ng kinalagyan mong...